Zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Grodkowicach odbyło się zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Członkowie Zespołu po analizie plonów z wielolecia dokonali aktualizacji List Odmian Zalecanych do uprawy w Małopolsce na rok 2017 dla gatunków ozimych: pszenica , pszenżyto i żyto ,oraz gatunków zbóż jarych: pszenica , jęczmień, owies i dla ziemniaka. Następnie ustalone zostały dobory i lokalizacje doświadczeń z gatunkami jarymi na sezon wegetacyjny 2017. Na posiedzeniu została podjęta decyzja o wprowadzeniu do programu badań w województwie małopolskim nowego gatunku - soja. Członkowie zespołu przeanalizowali również wyniki doświadczeń realizowanych systemem ekologicznym w SDOO Węgrzce.