Szkolenie kwalifikatorów polowych 2017

Tradycyjnie jak co roku w dniu 9 czerwca 2017 r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin I Nasiennictwa , zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Krakowie. W szkoleniu brało udział ok. 60 osób . Kwalifikatorzy doskonalili swoje umiejętności na specjalnie przygotowanych poletkach szkoleniowych z pszenicą ozimą i pszenżytem ozimym. Informacji na temat odmian udzielał główny specjalista Krzysztof Słowiak. Działalność i zadania statutowe COBORU i SDOO w Węgrzcach przedstawiła Jolanta Madejska – dyrektor SDOO.