„Modyfikacje doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych i soi, mających na celu poprawę bilansu białkowego i zwiększenie bioróżnorodności upraw”

22 czerwca 2017 r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wegrzcach odbyła się konferencja dotycząca roślin bobowatych . Konferencja została zorganizowana przez COBORU i SDOO w Węgrzcach z inicjatywy MRiRW. Część teoretyczna obejmująca wystąpienia i prezentacje omawiające działania na rzecz popularyzacji uprawy , organizacji skupu , wykorzystania bobowatych grubonasiennych i soi, wprowadzanych innowacyjnych modyfikacji badań odmianowych oraz realizacji dotychczasowych programów wieloletnich w zakresie zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego a także merytoryczna dyskusja, odbywała się w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach . Następnie w SDOO Wegrzce uczestnicy konferencji mogli dokonać przeglądu doświadczeń z roślinami bobowatymi i soją oraz zapoznali się z doświadczeniami realizowanymi metodą ekologiczną.