Letnie posiedzenie
 Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

27 czerwca 2017 r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, po wizytacji doświadczeń w polu , członkowie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ustalili lokalizacje i dobory do doświadczeń PDO na sezon wegetacyjny 2017/2018 dla gatunków ozimych. Dobory będą poddane weryfikacji po zbiorach przez powołaną do tego celu komisję. Zespół podjął również decyzję o włączeniu do doświadczeń PDO realizowanych metodą ekologiczną doświadczenia z żytem ozimym.