Zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 23 stycznia 2018 r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu PDO . W posiedzeniu wzięło udział 22 członków Zespołu. Przedmiotem posiedzenia było utworzenie List Odmian Zalecanych do uprawy w województwie małopolskim na rok 2018 oraz ustalenie liczby doświadczeń , lokalizacji i doborów odmian dla doświadczeń z gatunkami roślin jarych . Przewodnicząca Zespołu wojewódzkiego przedstawiła sprawozdanie z badań zrealizowanych w sezonie wegetacyjnym 2016/2017 oraz wyniki doświadczeń realizowanych metodą ekologiczną.