Szkolenie kwalifikatorów polowych 2018.

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin I Nasiennictwa , zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. W szkoleniu brało udział ok. 40 osób . Kwalifikatorzy doskonalili swoje umiejętności na specjalnie przygotowanych poletkach szkoleniowych z pszenicą ozimą i pszenżytem ozimym. Informacji na temat odmian udzielał główny specjalista Krzysztof Słowiak. Działalność i zadania statutowe COBORU i SDOO w Węgrzcach przedstawiła Jolanta Madejska – dyrektor SDOO. Na szkoleniu gościł przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin I Nasiennictwa .