Letnie posiedzenie
Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

27 czerwca 2018 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, odbyło się letnie posiedzenie MZ PDO. Po wizytacji doświadczeń w polu , członkowie Zespołu ustalili lokalizacje i wstępne dobory do doświadczeń PDO na sezon wegetacyjny 2018/2019 dla gatunków ozimych. Dobory będą poddane weryfikacji po zbiorach przez powołaną do tego celu komisję. Zespół podjął również decyzję o włączeniu do doświadczeń PDO realizowanych metodą ekologiczną doświadczenia z jęczmieniem ozimym.