XX Dożynki Województwa Małopolskiego

W dniu 26 sierpnia 2018 r w Radziszowie odbyły się XX Dożynki Województwa Małopolskiego. Mimo deszczowej aury zgromadzeni dziękowali za zebrane plony . Była to też okazja do uhonorowania osób i instytucji podejmujących inicjatywy dla budowania wspólnego dobra na rzecz osób i instytucji w swoim najbliższym otoczeniu oraz tych, którzy swoją aktywnością udowadniają , iż działania jednostki mogą skutecznie uzupełniać funkcjonowanie władz publicznych.

Samorząd Województwa Małopolskiego uhonorował Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski – dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach – Jolantę Madejską.

Za to ogromne wyróżnienie , które jest wyróżnieniem dla wszystkich pracowników SDOO Węgrzce, składam podziękowania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Jolanta Madejska