Szkolenie „Inicjatywa Białkowa COBORU”

W dniu 13 grudnia 2018 r w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyło się szkolenie w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU – „Dobór odmian i agrotechnika uprawy roślin bobowatych grubonasiennych”. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników i doradców z terenu województwa małopolskiego. W szkoleniu wzięło udział 82 osoby. Założenia Inicjatywy Białkowej COBORU przedstawił dr inż. Piotr Pszczółkowski – inspektor Centralnego Ośrodka. Podkreślił ogromne korzyści z uprawy roślin białkowych i soi w Polsce, rolę doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian do uprawy oraz zasygnalizował konieczność wprowadzenia działań mających na celu poprawę organizacji rynków zbytu.

Prof. dr hab. Bogdan Kulig z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie wygłosił wykład nt. „Charakterystyka i wykorzystanie roślin bobowatych” , w którym szczegółowo przestawił gatunki roślin bobowatych grubonasiennych i soję oraz ich wymagania glebowo- klimatyczne. Podkreślił korzyści płynące z uprawy roślin białkowych i konieczność zwiększenia areału uprawy.

Kolejny prelegent Jacek Skawina – przedstawiciel firmy Agroyoumis Sp. z o.o. omówił odmiany soi firmy Agroyoumis , oraz zwrócił szczególną uwagę na agrotechnikę niezmiernie ważną w uprawie soi.

Na zakończenie szkolenia dyrektor SDOO Węgrzce – Jolanta Madejska przedstawiła dwuletnie wyniki plonowania roślin bobowatych i soi w doświadczeniach PDO realizowanych w województwie małopolskim. Analizując wyniki doświadczeń zwróciła uwagę na ogromny potencjał plonotwórczy roślin białkowych, zależność wysokości plonów od warunków uprawy w poszczególnych rejonach naszego kraju oraz ogromną rolę doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian do uprawy. Dobór właściwych odmian do uprawy pozwoli bardziej efektywnie wykorzystywać potencjał genetyczny współczesnych odmian w praktyce rolniczej.