Letnie posiedzenie
 Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

W dniu 24 czerwca 2019 r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu PDO . W posiedzeniu wzięło udział 18 osób. Przed rozpoczęciem dyskusji uczestnicy spotkania zwiedzili pola doświadczalne , ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń ze zbożami ozimymi. Dokładnych informacji dotyczących odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w roku 2019 udzielili dr inż. Piotr Pszczółkowski - Inspektor Centralnego Ośrodka i główny specjalista Krzysztof Słowiak.

Następnie przedyskutowano skład doborów do doświadczeń z gatunkami ozimymi zbóż i ustalono lokalizację doświadczeń PDO w województwie małopolskim na sezon wegetacyjny 2019/2020. Zespół podjął decyzję o weryfikacji doborów po zbiorach i powołał komisję do celów weryfikacji.