Dni Pola Inicjatywa Białkowa COBORU – Innowacje w uprawie zbóż,
 bobowatych grubonasiennych i soi.

28 czerwca 2019 r Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizowała coroczne Dni Pola. W tym roku motywem przewodnim były innowacje w uprawie gatunków bobowatych grubonasiennych i soi. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, doradcy z terenu małopolski, kwalifikatorzy polowi , przedstawiciele firm rolniczych i rolnicy, którzy mieli możliwość zwiedzania poletek doświadczalnych, gdzie specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali odmiany oraz zapoznali gości z metodykami prowadzenia doświadczeń. Przedstawiciele Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej, oblegani przez rolników, udzielali wyczerpujących informacji dotyczących badania gleb. Firmy handlowe Agro-Sorb i Gumisil prezentowały własne produkty wpływające na poprawę stanu roślin szczególnie w warunkach stresowych.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się doświadczenia realizowane systemem ekologicznym .

Spotkanie zaowocowało niekończącymi się dyskusjami i wymianą poglądów zebranych .