DZIEŃ SOI – SOJA W MAŁOPOLSCE -UPRAWA I REKOMENDACJA

11 września 2019 r Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach zaprosiła zainteresowanych uprawą soi na „Dzień soi”. Wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie uczestników. W spotkaniu wzięło udział 45 osób: rolnicy z terenu naszego województwa , przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, duża delegacja pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, doradcy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Karniowic , uczniowie i nauczyciele z Technikum Rolniczego w Łapanowie. Wyniki prac nad przydatnością soi do uprawy w Polsce przedstawił zgromadzonym dr inż. Piotr Pszczółkowski – inspektor Centralnego Ośrodka, rekomendację odmian roślin bobowatych i soi oraz wyniki doświadczeń z tymi gatunkami realizowanych w naszym rejonie przybliżyli pracownicy SDOO w Węgrzcach. Zebrani mogli się zapoznać z produktami firmy GUMISIL i JANPEK dedykowanymi do uprawy tych gatunków.

Dyrektor oddziału firmy PROGRAIN ZIA Pani Marzena Koczerba udzielała informacji o odmianach soi na polu doświadczalnym. W trakcie wizytowania doświadczenia z soją zebrani mogli zobaczyć potencjał plonotwórczy jaki prezentowały 32 odmiany soi reprezentujące wszystkie grupy wczesności. W trakcie ożywionej dyskusji przy doświadczeniu zebrani dzielili się swoimi doświadczeniami , uwagami i wątpliwościami dotyczącymi uprawy soi. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom naszego spotkania.