Wojewódzkie szkolenie z zakresu doboru i uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach Inicjatywy białkowej COBORU

5 grudnia 2019 r w Sali konferencyjnej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyło się Szkolenie z zakresu doboru i uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach Inicjatywy białkowej COBORU. Uczestnicy szkolenia wysłuchali interesujących wykładów :

1. Informacja dotycząca realizacji programu „Inicjatywa Białkowa COBORU w latach 2017-2019” – dr inż. Piotr Pszczółkowski – inspektor COBORU
2. „Uprawa soi w Polsce – moda czy konieczność ?” – prof. UR dr hab. Agnieszka Klimek – Kopyra, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
3. „Nawożenie roślin bobowatych grubonasiennych, w tym soi” - dr inż. Agnieszka Krawczyk – Grupa Azoty.
4. „Agrotechnika roślin bobowatych grubonasiennych i soi” – dr inż. Stanisław Pużyński, MODR
5. „Dobór Odmian i wyniki plonowania soi i roślin bobowatych w województwie małopolskim” – mgr inż. Jolanta Madejska – dyrektor SDOO w Wegrzcach.

Szkolenie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem obecnych. Padało dużo pytań dotyczących uprawy roślin bobowatych, metod poprawiania strawności pasz. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się uprawa soi w Małopolsce. Zebrani zgłaszali problem ochrony soi przed ptakami w trakcie wschodów i coraz mniejszego asortymentu środków ochrony roślin skierowanych do tych gatunków (głównie herbicydów).

Zadawali pytania dotyczące rekomendacji odmian do uprawy konwencjonalnej i ekologicznej oraz sposobu walki z chwastami.

Zebrani podnosili kwestię problemów ze skupem nasion w naszym rejonie. Z uwagi na małe gospodarstwa rolne trudno jest zbyć mniejsze ilości nasion.

Składam serdeczne podziękowania dyrektorowi MODR w Karniowicach Panu Dominikowi Pasek i pracownikom MODR za organizację szkolenia . Oprócz 68 osób słuchających wykładów, w szkoleniu uczestniczyli pracownicy biur powiatowych MODR za pośrednictwem przekazu video.