KONTAKTY

SDOO Węgrzce - sdoo@wegrzce.coboru.gov.pl
mgr inż. Jolanta Madejska p.o. dyrektora SDOO Węgrzce (12) 285 88 81 wew.12
j.madejska@wegrzce.coboru.gov.pl
mgr inż Dorota Głowacz główny specjalista ds. doświadczeń (12) 285 88 81 wew.20
d.glowacz@wegrzce.coboru.gov.pl
mgr inż Krzysztof Słowiak kierownik DBD (12) 285 88 81 wew.19
k.slowiak@wegrzce.coboru.gov.pl
mgr inż Magdalena Słowiak specjalista ds. doświadczeń (12) 285 88 81 wew.14
m.slowiak@wegrzce.coboru.gov.pl
mgr Elżbieta Maroszek główny księgowy (12) 285 88 81 wew.17
e.maroszek@wegrzce.coboru.gov.pl
mgr inż. Maria Węglarz obserwator meteo, laborant
mgr inż. Ewelina Boduszek specjalista ds. doświadczeń (12) 285 88 81 wew.18
e.boduszek@wegrzce.coboru.gov.pl
mgr inż Mariola Krzysztofik specjalista ds. doświadczeń (12) 285 88 81 wew.18
mgr inż Joanna Ciuruś magazynier referent (12)285 88 81 wew. 11
j.ciurus@wegrzce.coboru.gov.pl

 

ZDOO Łopuszna - zdoo.lopuszna@wegrzce.coboru.gov.pl
Maria Jabłońska kierownik ZDOO Łopuszna (18) 265 38 72
m.jablonska.lop@wegrzce.coboru.gov.pl