STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Węgrzcach
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział administracyjno-gospodarczy
  • Dział badawczo-doświadczalny
  • ZDOO Łopuszna