SDOO WĘGRZCE



Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach

Węgrzce, ul. A5 nr 9
32-086  Węgrzce
powiat Kraków
województwo  małopolskie

tel./faks: 12 285 87 81
tel. 12 285 88 81
email sdoo@wegrzce.coboru.gov.pl

p.o. dyrektora :   mgr inż Krzysztof Słowiak

Położenie geograficzne:    φ = 50o07´, λ = 19o59´, H = 285 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 75,40 ha, w tym płodozmian doświadczalny 65,00 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry
Klasy bonitacji gleb: I - IIIb
Średnia temperatura roczna: 8,7oC
Roczna suma opadów: 618 mm