Zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 29 stycznia 2020 r w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Grodkowicach odbyło się zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu PDO . W posiedzeniu wzięło udział 21 osób. Przewodnicząca Zespołu Wojewódzkiego przedstawiła sprawozdanie z badań zrealizowanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Małopolsce w sezonie wegetacyjnym 2018/2019 , wyniki doświadczeń z roślinami bobowatymi i soją oraz wyniki doświadczeń realizowanych metodą ekologiczną. Dyrektor J. Madejska podziękował partnerom ustawowym oraz podmiotom realizującym doświadczenia za wsparcie finansowe i zaangażowanie w rozwój PDO w naszym regionie.

W dalszej kolejności przedmiotem posiedzenia było utworzenie List Odmian Zalecanych do uprawy w województwie małopolskim na rok 2020. Ustalono lokalizacje i dobory odmian dla doświadczeń z gatunkami roślin jarych na rok 2020.