Ćwiczenia terenowe dla studentów Studiów Podyplomowych


W dniu 11 czerwca 2022 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian odbyły się ćwiczenia terenowe dla studentów Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W szkoleniu brało udział ok. 40 osób. Informacji na temat działalności i zadań statutowych COBORU i SDOO w Węgrzcach udzielał kierownik działu Badawczo - Doświadczalnego Krzysztof Słowiak. Grupa studentów wraz z Profesorem Wojciechem Szewczykiem i w obecności pracowników SDOO Węgrzce odwiedziła pola doświadczalne Stacji .

Uczestnicy szkolenia poznali specyfikę prowadzonych tutaj doświadczeń wartości gospodarczej odmian (WGO) z roślinami okopowymi, zbożami, rzepakiem jak również badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) roślin warzywnych.

Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z Inicjatywą Białkową COBORU mającą na celu spopularyzowanie uprawy roślin bobowatych w Polsce. Poznali również odmiany badane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i zalecane do uprawy w województwie małopolskim (Lista Odmian Zalecanych).

Na koniec Studenci zobaczyli Pole Ekologiczne na które Stacja Doświadczalna posiada Certyfikat. Prowadzone są tutaj doświadczenia z przydatnością odmian dla rolnictwa ekologicznego.

Całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze, w której uczestnicy zdobyli wiedzę na temat działalności COBORU i prowadzonych na terenie Stacji doświadczeń.Uczestnicy szkolenia przy poletkach PDO z owsem, gdzie jest oceniana wartość gospodarcza odmian (WGO). Krzysztof Słowiak udziela informacji o tym doświadczeniu i odpowiada na zadawane przez studentów pytania.
Studenci zapoznają się z badaniami odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) na poletkach z marchwią. Informacji udzielają Krzysztof Słowiak (SDOO Węgrzce) oraz prof. Wojciech Szewczyk (UR Kraków).
Na zdjęciu poletka z cebulą siedmiolatką (OWT). Zainteresowanie studentów wzbudziła duża ilość zapylaczy odwiedzających kwitnące rośliny
Na zdjęciu zebrane w kuliste kwiatostany, kwiaty cebuli siedmiolatki które są były licznie odwiedzane przez owady zapylające.
Studenci zapoznali się różnymi odmianami w poszczególnych gatunkach roślin. Na zdjęciu poletka z dużą różnorodnością odmian pszenicy ozimej
Zdjęcie przedstawia uczestników szkolenia zapoznających się z odmianami orkiszu ozimego.
Studenci zobaczyli również Pole Ekologiczne na terenie SDOO Węgrzce. Poznali zasady dobrego płodozmianu i odwiedzili poszczególne kwatery: roślin bobowatych, okopowych, zbóż jarych oraz ozimych.  Zdjęcie przedstawia studentów na tle kwatery ze zbożami ozimymi.