Szkolenie kwalifikatorów polowych


W dniu 13 czerwca 2022 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin I Nasiennictwa, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. W szkoleniu brało udział ok. 50 osób.

Kwalifikatorzy doskonalili swoje umiejętności na specjalnie przygotowanych poletkach szkoleniowych z pszenicą ozimą i pszenżytem ozimym

Działalność i zadania statutowe COBORU i SDOO w Węgrzcach przedstawiła Jolanta Madejska – Dyrektor SDOO, zaś informacji na temat odmian udzielał kierownik Działu Badawczo - Doświadczalnego Krzysztof Słowiak.Na zdjęciu Dyrektor Jolanta Madejska która przedstawia uczestnikom szkolenia informacje o SDOO w Węgrzcach
Uczestnicy szkolenia zgromadzeni przed budynkiem Działu Badawczo - Doświadczalnego SDOO w Węgrzcach
Zajęcia praktyczne dla kwalifikatorow polowych odbywały się na specjalnie do tego celu przygotowanych poletkach w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach