Letnie posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 21 czerwca 2022 r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się letnie posiedzenie Małopolskiego Zespołu PDO .

W posiedzeniu wzięło udział 15 osób. Dokładnych informacji dotyczących odmian wpisanych do Krajowego Rejestru w roku 2022 udzielił dr inż. Piotr Pszczółkowski - Inspektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Następnie przedyskutowano skład doborów do doświadczeń z gatunkami ozimymi zbóż i ustalono lokalizację doświadczeń PDO w województwie małopolskim na sezon wegetacyjny 2022/2023. Zespół podjął decyzję o weryfikacji doborów po zbiorach i powołał komisję do celów weryfikacji.

Po dyskusji uczestnicy spotkania zwiedzili pola doświadczalne, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń ze zbożami ozimymi.Doświadczenia ze zbożami ozimymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach