Dzień soi


W Dniu 6 września 2022 w SDOO Węgrzcach zorganizowano Dzień soi. W tym roku pod hasłem : ,,Uprawa i rekomendacja odmian w Małopolsce”. Przybyłych gości przywitał Dyrektor SDOO Krzysztof Słowiak. Po przedstawieniu działalności Stacji i głównych założeń Inicjatywy Białkowej COBORU, Uczestnicy imprezy odwiedzili poletka doświadczalne gdzie mogli porównywać ze sobą aż 45 odmian soi .

Jest to największa kolekcja odmian soi w województwie małopolskim. W czasie tego spotkania wymieniono się spostrzeżeniami i wiedzą na temat praktycznej uprawy soi jak również zapoznano przybyłych gości z wynikami doświadczeń oraz charakterystyką poszczególnych odmian.

Szczególną uwagę zwrócono na odmiany soi zalecane do uprawy na terenie województwa małopolskiego. Wybór tych odmian jest poprzedzony wieloletnimi badaniami w różnych lokalizacjach w Małopolsce. Na zakończenie spotkania przygotowano poczęstunek niespodziankę – pasztet z soi, której nasiona pochodziły z doświadczenia ekologicznego SDOO w Węgrzcach.Dyrektor SDOO Krzysztof Słowiak przywitał gości i przedstawił działalność Stacji
Zdjęcie przedstawia doświadczenie z soją
Uczestnikom spotkania przedstawiono Inicjatywę Białkową COBORU
Wymiana wiedzy między uczestnikami na polu z soją
Tematyczny poczęstunek pasztet z soi