Szkolenie dla dzieci z autyzmem


W dniu 08.09.2022 r. do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach przyjechała grupa dzieci i młodzieży wraz w wychowawcami ze Szkoły - Centrum Autyzmu w Krakowie. Celem przyjazdu było praktyczne poszerzenie zdobytej na lekcjach wiedzy rolniczej. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z wieloma gatunkami roślin uprawianymi w SDOO, oraz zobaczyć różnorodność odmian badanych w naszej Stacji.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Panie specjalistki M. Słowiak i A. Krzysztofik w podzięce za przekazaną wiedzę i oprowadzenie po polach SDOO otrzymały symboliczny upominek własnoręcznie wykonany przez dzieci. Do zobaczenia za rok.Uczestników przywitały i przedstawiły działalność SDOO , specjalistki M. Słowiak i A. Krzysztofik
Młodzież oglądała poletka doświadczalne z porami (OWT)
Uczestników szkolenia bardzo zainteresowały różne odmiany kukurydzy cukrowej ( doświadczenie OWT)
Młodzież odwiedziła również Doświadczenie z soją
Zbiór kukurydzy na zielonkę. Na koniec goście przyjrzeli się pracy w SDOO.
Symboliczny upominek dla SDOO, wykonany własnoręcznie przez młodzież