Zimowe Posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 20 stycznia 2023 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się Zimowe Posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Otwierając posiedzenie, zebranych powitał Krzysztof Słowiak - Dyrektor Stacji Koordynującej PDO w województwie małopolskim, którego (w nowej roli) przedstawił zgromadzonym Inspektor COBORU Piotr Pszczółkowski.

Na posiedzeniu ustalono Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2023 dla roślin ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto i jęczmień), dla roślin jarych (pszenica, jęczmień, owies), dla ziemniaka oraz dla gatunków roślin bobowatych i soi.

Ustalono również plan i lokalizacje doświadczeń PDO ze zbożami jarymi, ziemniakiem, grochem siewnym, bobikiem, łubinem wąskolistnym i soją. Ustalono dobór dla w/w doświadczeń oraz omówiono plan i dobór odmian dla doświadczeń prowadzonych systemem ekologicznym.

Dyrektor SDOO zamykając posiedzenie podziękował zebranym za przybycie na posiedzenie oraz duże zaangażowanie w obradach.Krzysztof Słowiak  Dyrektor SDOO w Węgrzcach przedstawił  sprawozdanie z realizacji PDO w woj. małopolskim w 2022 roku.
Na spotkaniu ustalono Listy Odmian Zalecanych  dla poszczególnych gatunków poprzez głosowanie nad zaproponowanymi odmianami
 Uczestnicy posiedzenia Małopolskiego Zespołu PDO