Ćwiczenia terenowe dla studentów studiów podyplomowych


W dniu 3 czerwca 2023 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian odbyły się ćwiczenia terenowe dla studentów Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W szkoleniu brało udział ok. 40 osób. Grupa studentów wraz z Profesorem Wojciechem Szewczykiem oraz z Panią Profesor Joanną Dłużyńską, w obecności pracowników SDOO Węgrzce ( P. Magdaleny Słowiak i Anny Krzysztofik) odwiedziła pola doświadczalne Stacji .

Uczestnicy szkolenia poznali specyfikę prowadzonych tutaj doświadczeń wartości gospodarczej odmian (WGO) z roślinami okopowymi, zbożami, rzepakiem jak również badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) roślin warzywnych.

Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z Inicjatywą Białkową COBORU mającą na celu spopularyzowanie uprawy roślin bobowatych w Polsce. Bardzo pomocne okazało się Doświadczenie Demonstracyjne z bobikiem, grochem i soją oraz łubinami wąskolistnym i żółtym. Studenci poznali również odmiany badane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) oraz zalecane do uprawy w województwie małopolskim (Lista Odmian Zalecanych).

Dodatkowo uczestnicy szkolenia zobaczyli Pole Ekologiczne na które Stacja Doświadczalna posiada Certyfikat. Prowadzone są tutaj doświadczenia z przydatnością odmian dla rolnictwa ekologicznego.

Całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze, w której uczestnicy zdobyli wiedzę na temat działalności COBORU i prowadzonych na terenie Stacji doświadczeń.Kwitnące rośliny szczypiorku OWT
Doświadczenie z grochem
Doświadczenie demonstracyjne z bobowatymi
Krzysztofik pokazuje studentom doświadczenia ze zbożami ozimymi
Poletka z jęczmieniem
rozpoznawanie chorob
Tablica do doświadczenia demonstracyjnego
Doświadczenie z grochem