Szkolenie kwalifikatorów polowych WIORiN


W dniu 13 czerwca 2023 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

Wśród przybyłych gości byli Pani Magdalena Makowska - Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, Pan Mirosław Tokarz – Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego, pracownicy Inspektoratu oraz kwalifikatorzy polowi.

Działalność i zadania statutowe COBORU i SDOO w Węgrzcach przedstawił Pan Krzysztof Słowiak – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, natomiast informacji na temat samych odmian udzieliła Specjalistka ds. doświadczeń zbożowych w SDOO - Pani Mariola Anna Krzysztofik.

Kwalifikatorzy doskonalili swoje umiejętności na specjalnie przygotowanych poletkach szkoleniowych z pszenicą ozimą i pszenżytem ozimym. W szkoleniu brało udział 45 osób.Widok z góry na poletka szkoleniowe
Dyrektor SDOO w Węgrzcach Krzysztof Słowiak wita zgromadzonych gości
Uczestnicy szkolenia w czasie wykladu
Szkolenie w praktyce