Dni Pola w SDOO Węgrzce w tym roku pod hasłem: „Odmiana - najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”.


20 czerwca 2023 r. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach zorganizowała coroczne Dni Pola. Motyw przewodni tegorocznych Dni Pola to: „Odmiana - najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”.

Impreza została zorganizowana na terenie Działu Badawczego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, w bezpośrednim sąsiedztwie pól doświadczalnych. W spotkaniu wzięli udział głównie rolnicy ale także przedstawiciele różnych instytucji z obszaru infrastruktury rolnictwa.

Przybyłych gości powitał Pan Krzysztof Słowiak – Dyrektor SDOO w Węgrzcach, który zaprezentował działalność doświadczalną SDOO, oraz omówił zebranym doświadczenia rejestrowe i porejestrowe prowadzone w Stacji. W czasie krótkiego wykładu wprowadzającego Pan Dyrektor objaśnił także zasady tworzenia „List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego (LOZ)” i przydatności ich w praktyce rolniczej.

Pani Mirosława Rogacz – Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach przedstawiła zgromadzonym Program „Gospodarstwa Demonstracyjne”, który między innymi jest realizowany także w SDOO w Węgrzcach

W dalszej części wykładów Pani Marta Rymarczyk - Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa MODR przybliżyła uczestnikom spotkania zasady sygnalizacji agrofagów i zaprezentowała różnego rodzaju pułapki, które mogą być w tym celu wykorzystywane przez rolników w ich uprawach.

W części praktycznej specjaliści Działu Badawczo-Doświadczalnego zaprezentowali w polu, najnowsze odmiany roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do Krajowego Rejestru. Uczestnicy spotkania mieli możliwość porównania ze sobą bardzo dużej liczby odmian na poletkach doświadczalnych w różnych grupach roślin uprawnych. Prezentując doświadczenie demonstracyjne z pięcioma gatunkami roślin bobowatych specjaliści przedstawili przybyłym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU.

Osoby zainteresowane rolnictwem ekologicznym miały również możliwość zapoznania się z ekologicznym doświadczalnictwem odmianowym prowadzonym w naszej stacji. O preparatach używanych w rolnictwie ekologicznym opowiadał w polu Pan Krzysztof Kolarski – Doradca agrotechniczny z firmy Agrarius.

Spotkanie zaowocowało licznymi dyskusjami i wzajemną wymianą poglądów.

W imprezie uczestniczyło 40 osóbPowitanie uczestników Dnia Pola w SDOO Węgrzce
Wykłady tematyczne
Teren przy Dziale Badawczo Doświadczalnym SDOO
Doświadczenie Demonstracyjne Inicjatywa Białkowa COBORU