WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Wyniki Porejestowych Doświadczeń Odmianowych w woj. malopolskim 2018
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2021
Pszenżyto ozime 2021
Żyto ozime 2021
Jęczmień ozimy 2021
Jęczmień jary 2021
Pszenica zwyczajna jara 2021
Owies zwyczajny jary 2021
Owies zwyczajny jary ekologia 2021
Pszenica zwyczajna jara ekologia 2021
Pszenica zwyczajna ozima ekologia 2021
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Wyniki doświadczeń PDO 2021 w woj. małopolskim