ZDOO ŁOPUSZNAAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łopusznej

Łopuszna, ul. Goszczyńskiego 6
34-432  Łopuszna
powiat Nowy Targ
województwo  małopolskie

tel. 18 265 38 72
email zdoo.lopuszna@wegrzce.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Łopuszna :   Maria Jabłońska

Położenie geograficzne:    φ = 49o29´, λ = 20o08´, H = 568 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 2,65 ha oraz dodatkowo 27 ha gruntów dzierżawionych.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: zbożowy górski, owsiano-ziemniaczany górski, owsiano-pastewny górski
Klasy bonitacji gleb: IVb - VI
Średnia temperatura roczna: 5,8oC
Roczna suma opadów: 814 mm