POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


Wydarzenia

Przybyli Goście odwiedzili pola dolświadczalne Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach

24 czerwca 2022 r.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach zorganizowała coroczne Dni Pola. ,, Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania postępu w rolnictwie

Czytaj dalej
Doświadczenia ze zbożami ozimymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach

21 czerwca 2022 r.

W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się letnie posiedzenie Małopolskiego Zespołu PDO

Czytaj dalej
Na zdjęciu Dyrektor Jolanta Madejska która przedstawia uczestnikom szkolenia informacje o SDOO w Węgrzcach

13 czerwca 2022 r.

W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin I Nasiennictwa, zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Czytaj dalej
Uczestnicy szkolenia przy poletkach PDO z owsem, gdzie jest oceniana wartość gospodarcza odmian (WGO). Krzysztof Słowiak udziela informacji o tym doświadczeniu i odpowiada na zadawane przez studentów pytania.

11 czerwca 2022 r.

W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian odbyły się ćwiczenia terenowe dla studentów Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czytaj dalej


Na stronach centrali COBORU

Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci