SKŁAD MAŁOPOLSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Jolanta Madejska - przewodnicząca WZ PDO Emeryt, była dyrektor SDOO w Węgrzcach Ekspert
2 inż. Marek Boligłowa - zastępca przewodniczącego WZ PDO Małopolska Izba Rolnicza Członek Zarządu
3 dr inż. Stanisław Flaga - zastępca przewodniczącego WZ PDO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Główny specjalista
4 mgr inż. Tomasz Badurski Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
5 mgr inż. Józef Gawron Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Radny, Wiceprzewodniczący KRiMTW
6 mgr inż. Anna Glixelli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dyrektor
7 Maria Jabłońska Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łopusznej Kierownik ZDOO
8 mgr inż. Andrzej Kawalec Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Rolnictwa, Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi Kierownik Oddziału
9 dr inż. Agnieszka Kidacka Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Dyrektor ds. hodowli roślin
10 dr hab. inż. Marek Kołodziejczyk Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin Pracownik naukowy
11 mgr inż. Jacek Komenda    
12 mgr Krystian Maciocha Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
13 dr inż. Przemysław Matysik Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Dyrektor Pionu Hodowli Roślin
14 mgr inż. Andrzej Nowak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Wojewódzki Inspektor
15 dr inż. Andrzej Oleksy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin Pracownik naukowy
16 mgr Agnieszka Ożóg Urząd Gminy w Zielonkach, Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Referent
17 mgr inż. Dominik Pasek Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Dyrektor
18 dr inż. Piotr Pszczółkowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
19 mgr inż. Agnieszka Rachwalska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Grodkowice Dyrektor Zakładu
20 mgr inż. Ewa Ryjak Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Kierownik Działu
21 mgr inż. Teresa Sikora DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Oddział Modzurów Hodowca
22 mgr inż. Krzysztof Słowiak Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach p.o. Dyrektor SDOO
23 mgr inż. Izabela Stefańczyk Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny Zastępca dyrektora Oddziału
24 dr inż. Tadeusz Śmiałowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików Specjalista

Sekretarz Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – Pani Maria Jabłońska (ZDOO w Łopusznej)