SDOO WĘGRZCE

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach

ul. A 5 nr 932-086  Węgrzce
powiat Kraków , województwo  małopolskie

tel. 12 285 88 81
faks 12 285 87 81
email sdoo.wegrzce@coboru.pl
 
Dyrektor SDOO Węgrzce
mgr inż. Jolanta Madejska
 
Położenie geograficzne:
φ = 50o07´, λ = 19o59´, H = 285 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 75,40 ha, w tym płodozmian doświadczalny 65,00 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry
Klasy bonitacji gleb: I - IIIb
Średnia temperatura roczna: 8,7oC
Roczna suma opadów: 618 mm