Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie małopolskim.


W dniu 26 stycznia 2024 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach odbyło się zimowe posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele najważniejszych Instytucji działających na rzecz rolnictwa w woj. małopolskim zarówno Urzędu Marszałkowskiego, Izby Rolniczej, Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jak również przedstawiciele hodowli roślin.

Otwierając posiedzenie, zebranych powitał Krzysztof Słowiak - Dyrektor Stacji Koordynującej PDO w województwie małopolskim, natomiast inspektor COBORU Piotr Pszczółkowski przedstawił zgromadzonym propozycje do LOZ dla Małopolski.

Na posiedzeniu ustalono Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2024 dla roślin ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto i jęczmień), dla roślin jarych (pszenica, jęczmień, owies), dla ziemniaka oraz dla gatunków roślin bobowatych i soi.

Ustalono również plan i lokalizacje doświadczeń PDO ze zbożami jarymi, ziemniakiem, grochem siewnym, bobikiem, łubinem wąskolistnym i soją. Ustalono dobór dla w/w doświadczeń oraz omówiono plan i dobór odmian dla doświadczeń prowadzonych systemem ekologicznym.

Dyrektor SDOO zamykając posiedzenie podziękował zebranym za przybycie na posiedzenie oraz duże zaangażowanie w obradach.Uczestnicy zimowego posiedzenia PDO w SDOO w Węgrzcach
Inspektor COBORU przedstawia propozycje do LOZ dla Małopolski